Aanwinsten Nicolaaskerk Oldenzijl

Op vele manieren wordt bijgedragen in het instant houden van de Nicolaaskerk. Verschillende subsidies zoals Leader, Landmerken en Brim finanieren het onderhoud en grote projecten. Heel veel mensen zijn donateur en geven giften, waarmee we vooral de lopende kosten kunnen dekken. Maar er zijn daarnaast mensen die in materiele zin schenken aan de Nicolaaskerk. Op deze pagina krijgen deze aanwinsten hun welverdiende aandacht en op deze wijze willen wij onze dank hiervoor kenbaar maken.

 

Februari 2020: kaarsenstandaard

Een kaarsenstandaard biedt de bezoekers van de Nicolaaskerk de gelegenheid om een kaars te branden, voor iets of voor iemand, in een omgeving die zich daar bij uitstek voor leent. De kaarsenstandaard is mede mogelijk gemaakt door ontwerper Wim Poppinga uit Amsterdam en Van der Maar Landbouwmechanisatie in Oldenzijl
Wim Poppinga streeft ernaar om bij zijn ontwerpen het oorspronkelijke verhaal van een plek of een materiaal een nieuwe betekenis te geven of er een nieuwe betekenis aan toe te voegen. In dit ontwerp is hij er in geslaagd om zowel het verhaal van de Nicolaaskerk als het door hem gebruikte materiaal een extra dimensie mee te geven, met een robuust, eigentijds, maar tegelijkertijd ook tijdloos ontwerp.
Een goed ontwerp kan echter niet zonder een goede uitvoering. Die is gevonden bij Van der Maar Landbouwmechanisatie. Maurice en Mart Bakker hebben er voor gezorgd dat het ontwerp van Wim Poppinga zeer vakkundig werd gerealiseerd. Hn motivatie en drijfveer was om n het dorp iets te creren wat blijvende waarde heeft vr het dorp, n voor de kerk.

Voorjaar 2014: verlichting

Een goede gever uit Uithuizen heeft een gift gegeven te besteden aan een specifiek doel. In overleg is gekozen voor een lang gekoesterde wens om nieuwe verlichting in de kerk aan te brengen. Bij eerdere uitvoeringen zoals Romeo en Julia van het HHC hadden we gezien hoeveel licht kan toevoegen aan het karakter en de schoonheid van het gebouw. We zijn in zee gegaan met Vermeulen Lichtarchitectuur uit Gendringen, die veel ervaring heeft met het aanlichten van kerken. Met deze gift is het mogelijk om de gehele kerk gelijkmatig en vooral sfeervol te verlichten, waardoor de schoonheid van het interieur nog beter tot zijn recht komt. Op deze foto's kunt u het resultaat bewonderen.

April 2014: grafsteen

26 maart 2011: onbekende steen