Deze steen werd teruggevonden op de zolder van de stookhut van de Oldenzijlster boerderij Maarvliet van de familie Bierling. Een eeuwenoude steen uit 1505, volgens Redmer Alma vermoedelijk uit de kerk of de oude toren. De steen is namens de familie door Fritia Folkerts-Bierling aangeboden en gerepareed door steenhouwer Peter Veenstra uit Uithuizermeeden, want hij was gebroken. De steen is gemaakt uit Baumberger kalksteen. Volgens Teun Juk is het niet ondenkbaar dat deze steen onderdeel is geweest van de vroegere doxaal. De tekst op de steen wordt toegelicht in dit artikel van Redmer Alma.