De Stichting Nicolaaskerk is een
'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI).
Dat betekent dat in heel veel gevallen
de giften aan de Stichting aftrekbaar zijn.