Onderhoud Nicolaaskerk Oldenzijl

Een cultuurhistorisch monument zoals de Nicolaaskerk vraagt voortdurend onderhoud. Daar is veel geld mee gemoeid, heel veel geld. Voor de grote projecten probeert het Stichtingsbestuur subsidies aan te vragen, zoals via Leader. Dankzij Leader is er drainage aangelegd, is de fundering hersteld, is er cv aangelegd en is de toilet-keuken-hoek aangelegd. Ook Landmerken is zo'n project. Hiermee kon het pad rondom het kerhof worden aangelegd en de gracht geschoond. Andere grote projecten zijn Kerken in het Groen voor het herstel van de graven op het kerkhof en het plaatsen van het Van Oeckelenorgel in de Nicolaaskerk.

Voor het meer reguliere onderhoud is het Stichtingsbestuur aangewezen op specifieke subsidies zoals de BRIM. In dit kader is een onderhoudsplan voor de komende 7 jaar opgesteld. Elk jaar wordt een aantal klussen uitgevoerd.

Niet alleen de kerk zelf vraagt regelmatig onderhoud, maar ook de groensingel langs de gracht dient om de 3 tot 4 jaar gesnoeid te worden.

 

2 november 2019: Snoeiwerk singels

Het snoeien van de houtsingels langs de gracht is een regelmatig terugkerend klus. Dit jaar heeft het stichtingsbestuur in het kader van Natuurwerkdag gebruik gemaakt van vrijwilligers. Natuurwerkdag is een initiatief van de provinciale stichtingen voor landschapsbeheer. Natuurwerkdag heeft als doelstelling om meer mensen in Nederland samen groen vrijwillegerswerk te laten doen. Meer informatie hierover kunt u vinden op deze site: natuurwerkdag. Wij werden geholpen door ongeveer 10 mensen die uit verschillende plaatsen kwamen, zelfs uit Almere. Wij zijn alle vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun inzet, want daardoor kon deze klus in 1 dag worden volbracht.
Klik hier voor een beeld van het resultaat.

 

7 juli - augustus 2017: Verfwerk en herstel dakruiter

De vorige keer dat de dakruiter is geschilderd was in 2010. In het onderhoudsplan is elke 7/8 jaar het schilderwerk opgenomen. Voordat met de schilderwerkzaamheden kon worden begonnen is eerst een steiger gebouwd. Klik hier voor enkele foto's.
Uit de foto's blijkt dat niet alleen het schilderwerk dringend nodig is, "de kwaliteit van het schilderwerk is tegenwoordig zo goed dat je niet meer ziet wat er onder gebeurt", ".... soms zit het mee, soms zit het tegen...."! Klik hier voor foto's.

Na afronding van de werkzaamheden zijn het verfwerk en de klokkenstoel weer piekfijn in orde,
klik hier voor foto's. Met hartelijke dank aan Simon Laudy voor zijn snelle actie om klok en luidinstallatie te demonteren toen bleek dat houtrot de klokkenstoel ernstig had aangetast.

 

22 februari - 16 juli 2016: Groot onderhoud en herstel aardbevingsschade

Na bijna vier jaar onderhandelen met de NAM, begint in februari 2016 het werk aan de kerk. Omdat naast aardbevingsschade ook groot onderhoud op het programma stond, was het slim om een en ander te combineren. Voordat de werkzaamheden zelf konden beginnen, werd alles ingepakt: grafstenen buiten en banken, preekstoel en orgel binnen. En er kwamen steigers. Veel steigers. Zowel aan de buitenkant als aan de binnenzijde.
Binnen werd Šl het pleisterwerk afgebikt. Wellicht een wat rare uitdrukking als het om een kerk gaat, maar dat was een heidens karwei. En stoffig. Oneindig stoffig! Toen alle pleister verwijderd was, liet de kerk zich van een kant zien, die we nooit eerder zagen en ook waarschijnlijk niet weer zullen tegenkomen. In al zijn gemetselde eenvoud waren in de bakstenen muren de aanzetten van de vroegere gewelven terug te zien (de kerk had vroeger vier gewelven, waarvan er nu nog eentje over is). In tegenstelling tot de pleisterlaag die bij de grote restauratie in 1950-1952 op de muren werd aangebracht, is de nieuwe pleisterlaag ademend. Het vocht wordt niet meer opgesloten in de muren, wat mede een oorzaak was van het vochtprobleem in de kerk. De nieuwe pleisterlaag is anders van structuur en daarmee moet dŠt probleem in ieder geval zijn opgelost.
Verder zijn er buitenom goten aangebracht. Daarmee wordt het regenwater beter afgevoerd en loopt het niet meer van het dak langs de muren. De goten werken enorm mee aan een betere vochthuishouding binnen in de kerk.
Tegelijkertijd is de aardbevingsschade hersteld. De scheuren in met name het koor en het gewelf zijn gerepareerd.
Jahn Restauratietechnieken heeft samen met Gilde Stucadoors voor het nieuwe pleisterwerk gezorgd. Aan de buitenkant heeft aannemer Sietsema de kapotte en verdwenen pannen en nokvorsten vervangen, heeft Boonstra de muren aan de buitenkant opnieuw gevoegd en heeft Technisch Centrum Jansen nieuwe goten aangebracht.
Naast de BRIM waren aanvullende financiŽle middelen nodig voor deze werkzaamheden. De onderhoudswerkzaamheden zijn financieel mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, SNS fonds Eemsmond, Stichting H.J. Klugkist, Stichting J.B. Scholtenfonds en de gemeente Eemsmond.
Klik hier voor foto's.

 

21 februari - 2 maart 2014: Snoeiwerk singels

Om de 3 tot 4 jaar is het snoeien van de houtsingels langs de gracht een terugkerend klus. Ook dit jaar hebben enkele "Nicozwoegers" deze klus weer op zich genomen.
Klik hier voor een beeld van het resultaat.

 

26 november 2012: Onderhoud meubilair

Al het houten interieur, grotendeels 18e eeuwse banken, vraagt onderhoud om het in goede staat te houden. Belangrijk daarbij is dat het hout goed in de boenwas blijft. Eenvoudig maar doeltreffend en het kan goedkoop door het bestuur en vrijwilligers worden uitgevoerd. Teambuilding wordt het ook wel genoemd.
Klik hier voor foto's.

 

19 oktober 2012: Bestrijding houtworm in kapconstructie

In de kapconstructie is houtworm geconstateerd. Op 19 oktober is de bestrijding door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd. De kerk is daarom een week gesloten geweest.
Klik hier voor foto's.

 

25 september 2012: Inspectie schade aardbeving 16 augustus

Als gevolg van de aardbeving op 16 augustus is ongerustheid ontstaan over enkele scheuren in het koor en in de gewelven. Op 24 september heeft iemand namens de NAM kennis genomen van de situatie. De Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed heeft op 25 september een inspectie uitgevoerd.

 

24 februari 2011: Snoeiwerk singels

Ter afronding van alle werkzaamheden rondom het leaderproject het snoeien van de houtsingel. Langs de gracht staat een houtsingel van wilg, els en ander houtig spul. Dat moet zo nu en dan gesnoeid worden. Om de 3 tot 4 jaar is dit een terugkerend klus. Enkele "Nicozwoegers" hebben dit jaar deze klus op zich genomen.
Klik hier voor foto's.