Kerken in het Groen Nicolaaskerk Oldenzijl
logo landschapsbeheer Begin 2016 is Landschapsbeheer Groningen (LBG) gestart met een nieuw project Kerken in het Groen. Deelnemers aan dit project krijgen subsidie van de provincie Groningen voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden op kerkhoven of begraafplaatsen in de provincie. De provinciale subsidie voorziet in 40 procent van de totale kosten. De eigenaar neemt de overige 60 procent voor zijn rekening. Hiervoor kunnen ook (deels) vrijwilligersuren worden ingezet, bijvoorbeeld bij het snoeien, schoonmaken en beletteren van graven.

In oktober 2016 is er een overleg geweest met LBG en de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl en zijn de werkzaamheden op het kerkterrein besproken. Met name aan de zuidzijde van het kerkhof zijn meerdere graven die hersteld zouden moeten worden. Bij de meeste graven kan dat door het lijmen van loszittende onderdelen. Dekstenen moeten hiervoor worden gelicht, gelijmd en teruggelegd, waarbij de steen niet zal worden gevoegd. Bij enkele graven zal meer uitgebreid herstelwerk nodig zijn, zoals het storten van een nieuwe betonvloer. Ook moeten zerken worden schoongemaakt en hier en daar moet de belettering worden bijgewerkt.

De groensingel om de gracht wordt regelmatig door vrijwilligers onderhouden. De bomen (veel esdoorn) zijn geknot en lopen nu weer uit. Opnieuw knotten is nodig om uitscheuren te voorkomen. De bomen onder in het talud zijn zonder het benodigd materieel moeilijk te onderhouden. Deze bomen zullen door LBG worden verwijderd. De achterblijvende stobben worden afgedekt met grond om verder uitlopen te voorkomen.

Klik hier voor de foto's van de werkzaamheden van dit project.