Geven aan de Nicolaaskerk kan op vele manieren
De stichting wil de Nicolaaskerk graag behouden. Uiteraard gaat dat niet zonder financiële steun. Elke bijdrage is van harte welkom! Alle donaties komen ten goede aan het beheer van de Nicolaaskerk.
U kunt op verschillende manieren meehelpen om de kerk in stand te houden: via een gift, een schenking of een nalatenschap.
U leest hieronder wat de mogelijkheden zijn.

Giften/schenkingen

U kunt een gift of schenking doen aan de Stichting Nicolaaskerk. Een schenking aan de Stichting kan aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van het inkomen. De schenkingen die u in één jaar doet, zijn aftrekbaar als ze samen meer dan 1% van uw drempelinkomen bedragen en niet uitstijgen boven de 10%.
Het belastingvoordeel is aanzienlijk groter indien u één schenking doet in de vorm van een periodieke uitkering gedurende een periode van minimaal vijf jaar. U betaalt dan jaarlijks een vast bedrag in de vorm van een lijfrente. Dit moet worden vastgelegd in een notariële akte. Bij deze periodieke schenking is de jaarlijkse betaling in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Legaten en nalatenschap

Door de Stichting Nicolaaskerk te bedenken in uw nalatenschap draagt u op zeer bijzondere en waardevolle wijze bij aan het behoud van een monument. De stichting hoeft over een legaat geen successierecht te betalen. Het volledige bedrag komt dus ten goede aan de Nicolaaskerk. Dat moet uiteraard worden vastgelegd in een testament, opgemaakt door een notaris.
U kunt bij de notaris eveneens laten vastleggen of het legaat voor een specifiek doel aangewend moet worden. Een legaat kunt u zo persoonlijk maken als u zelf wilt.

Nadere informatie over schenkingen en legaten kunt u krijgen bij het secretariaat.
Uw bijdrage is welkom op bankrekening
ten name van de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl, Oldenzijl.