Vrienden van de Nicolaaskerk Oldenzijl
Om het behoud van deze prachtige kerk mogelijk te maken, wordt door de stichting een plan van onderhoud opgesteld en uitgevoerd, zodat de kerk weer in goede staat komt én blijft. Daarvoor is veel geld nodig.
Wilt u ook meehelpen om het mogelijk te maken de kerk in stand te houden?
Uw bijdrage is van harte welkom op bankrekening
ten name van de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl, Oldenzijl.

Word Vriend' of 'Vriend voor het leven' van de Nicolaaskerk

U kunt 'Vriend van de Nicolaaskerk' worden. Dit wordt u door jaarlijks een bedrag van minimaal € 20,-- te doneren. U ontvangt dan eens per jaar een nieuwsbrief, per post of per e-mail. Desgewenst kunt u ook tussentijds via e-mail op de hoogte gehouden worden van activiteiten in de kerk. Voor € 20,-- per jaar bent u al Vriend!
U kunt ook ‘Vriend voor het leven’ worden. Dan schenkt u eenmalig een bedrag van minimaal € 200,--.

Direct 'Vriend' of 'Vriend voor het leven' worden?

Download hier het inschrijformulier en stuur het op naar:
Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl, p/a

Waardevolle nalatenschap, giften en schenkingen

Zelfs als u er ooit niet meer zult zijn, kunt u iets bijzonder waardevols doen voor de Nicolaaskerk. Dit kan in de vorm van een legaat. Elke gift of schenking, klein of groot, is van harte welkom! Alle giften komen ten goede aan het beheer van de Nicolaaskerk.
Meer informatie kunt u vinden op deze pagina, maar u kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de stichting: tel.: of via de mail.