Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl

De Nicolaaskerk is een 13e eeuwse kerk van een ongekende schoonheid, zowel van buiten als van binnen. Dit juweeltje van het Hoogeland moet absoluut bewaard blijven voor de regio en voor de generaties na ons.

Om de kerk te behouden is in 2006 de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl opgericht. De stichting heeft ten doel om de kerk in goede staat te krijgen en te houden. Daarvoor wordt een onderhoudsprogramma opgesteld en uitgevoerd. De stichting streeft ernaar de kerk als gebouw te behouden en zorgt voor een multifunctionele invulling ten behoeve van de hele gemeenschap in de breedste zin van het woord. In het gebouw zullen nog steeds kerkdiensten kunnen worden gehouden maar de kerk krijgt nu een bredere functie. Het gebouw wordt bijvoorbeeld opengesteld voor culturele evenementen als exposities, lezingen en concerten.

Uiteraard gaat dit niet zonder financiën. Eén van de taken van de stichting is dan ook langs verschillende wegen te proberen geld te genereren voor beheer en activiteiten.

 

Contactadres:
Telefoon:
E-mail: info@nicolaaskerkoldenzijl.nl

 


Ingeschreven bij Kamer van Koophandel
onder nummer: