Aanwinsten Nicolaaskerk Oldenzijl

Op vele manieren wordt bijgedragen in het instant houden van de Nicolaaskerk. Verschillende subsidies zoals Leader, Landmerken en Brim finanieren het onderhoud en grote projecten. Heel veel mensen zijn donateur en geven giften, waarmee we vooral de lopende kosten kunnen dekken. Maar er zijn daarnaast mensen die in materiele zin schenken aan de Nicolaaskerk. Op deze pagina krijgen deze aanwinsten hun welverdiende aandacht en op deze wijze willen wij onze dank hiervoor kenbaar maken.

 

voorjaar 2014: verlichting

Een goede gever uit Uithuizen heeft een gift gegeven te besteden aan een specifiek doel. In overleg is gekozen voor een lang gekoesterde wens om nieuwe verlichting in de kerk aan te brengen. Bij eerdere uitvoeringen zoals Romeo en Julia van het HHC hadden we gezien hoeveel licht kan toevoegen aan het karakter en de schoonheid van het gebouw. We zijn in zee gegaan met Vermeulen Lichtarchitectuur uit Gendringen, die veel ervaring heeft met het aanlichten van kerken. Met deze gift is het mogelijk om de gehele kerk gelijkmatig en vooral sfeervol te verlichten, waardoor de schoonheid van het interieur nog beter tot zijn recht komt. Op deze foto's kunt u het resultaat bewonderen.

April 2014: grafsteen

26 maart 2011: onbekende steen